Úvod | Vaše otázky | Objednávka
Objednávka PDF Tlačiť E-mail

Zákazník si môže výrobky objednať osobne v našej predajni, prípadne písomne na ktorejkoľvek z uvedených kontaktných adries, faxom, alebo e-mailom.

Po zaplatení zálohovej platby začne plynúť dohodnutá dodacia lehota. Číslo objednávky vyplní dodávateľ po prijatí objednávky.

V prípade úhrady zálohy na účet dodávateľa, je vhodné telefonicky alebo e-mailom overiť a potvrdiť číslo objednávky, ktoré je zároveň variabilným symbolom platby.